3D-printers

Werenfridus biedt onderwijs aan vanuit veel verschillende invalshoeken. Daarbij is het belangrijk om – voor zover mogelijk – mee te gaan met de ontwikkelingen in de maatschappij. Daaronder vallen nadrukkelijk ook ontwikkelingen in wetenschap en techniek, juist omdat deze van grote invloed zijn op het dagelijks leven. Een ontwikkeling die de afgelopen twintig jaar stormachtig is […]

Aanmelden op Werenfridus

Heb jij ons Open Huis bezocht of lesjes gevolgd op onze groep 7 & 8 dag? Wordt Werenfridus jouw nieuwe school? Leuk! Je vindt hieronder alle informatie voor je ouder(s)/verzorger(s) over het aanmeldproces. Inschrijfformulier 2023-2024 De inschrijvingstermijn is inmiddels verstreken. Wilt u uw kind nog aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 dan willen wij u vragen […]

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan of diefstal van eigendommen van leerlingen. Voor deze schade kan de school zich ook niet verzekeren. Elke leerling kan een kluisje huren waarin persoonlijke spullen bewaard kunnen worden. Door permanente videobewaking bij onder andere de fietsenstalling proberen we schade aan en diefstal van fietsen zoveel […]

Afleiding voorkomen

Natuurlijk is het erg verleidelijk om tijdens de les of tijdens het huiswerk maken even naar social media te gaan, of stiekem een spelletje te gaan spelen. Bij het Tabor College doen wij er alles aan om de leerlingen bij de les te houden. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Apple KlasLokaal Tijdens de les kan […]

Anti-pest beleid

Er zijn verschillende definities van pesten. Een van de meest aangehaalde definities is die van Olweus (1993). Hij formuleerde de volgende definitie van pesten: ‘Een mens wordt gepest of tot slachtoffer gemaakt wanneer hij of zij bij herhaling wordt onderworpen aan de negatieve handelingen van een of meer medemensen. Daar voegde hij in 2010 aan […]

Bibliotheek

In de bibliotheek kun je boeken en andere materialen lenen. Voor dyslectische leerlingen is er een toets-iPad beschikbaar. Openingstijden De bibliotheek is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 16.00 uur. Aura, online catalogus bibliotheek In Aura, de online catalogus van de bibliotheek, kun je alle boeken en andere materialen vinden die je […]

De iPad als hulpmiddel

Op het Tabor College willen we graag dat je het beste onderwijs krijgt dat bij jou past. Dat betekent dat we met jou kijken wat het beste onderwijsprogramma is. De iPad is een waardevolle aanvulling naast het gebruik van boeken, schriften, lesbrieven en practica. De voordelen van werken met de iPad We zorgen dat je […]

Decanaat

Hulp nodig bij het kiezen van een vervolgopleiding? Daar is de decaan voor! Tijdens je schoolcarrière neem je meerdere malen belangrijke beslissingen voor je uiteindelijke studie- of beroepskeuze. Het decanaat van de school en de mentoren begeleiden bij het nemen van deze keuzes. Daartoe houdt de decaan informatiebijeenkomsten voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Ook voert de […]

Examenreglement

Het examenreglement bevat onder andere de regels waaraan je je als deelnemer aan de Tweede Fase dient te houden. Je zult dan merken dat bijvoorbeeld te laat komen of zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets of schoolexamen bijzonder vervelende gevolgen kan hebben. Kennis van het reglement kan veel problemen en teleurstellingen voorkomen, dus […]

Handleiding privacy module Somtoday

In Somtoday kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s) samen instellen wat we met jouw persoonsgegevens en foto’s mogen doen. Die informatie gebruiken we voor als er een journalist langskomt of voor als we een foto zoeken voor op de website, op social media of in ons drukwerk. Dat geldt ook voor de filmpjes die we maken. […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?