Activeren of herstellen ouderaccount

Activeren ouderaccount Wanneer uw kind bij ons op school komt, ontvangt u van ons twee aparte e-mails met daarin de gebruikersaccounts voor Somtoday en Zermelo. Heeft u problemen met deze toegang, neem dan contact op met de locatieadministratie via wf-administratie@tabor.nl.

Financiën, incl. schoolkosten

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. De Taborbrede afspraken die hiervoor gelden, zijn terug te vinden op de website van het Tabor College. Hier vindt u ook een uitgebreide toelichting op de financiën en de Regeling vrijwillige ouderbijdrage. Ouderbijdrage Voor het schooljaar 2023-2024 vragen […]

Lestijden, vakanties en lessentabel

Wij werken met een 50-minutenrooster. De eerste les start om 08.30 uur. Als je na het belsignaal de les in wilt komen dan moet je eerst bij de receptie een ‘te-laat-briefje’ halen. Je moet je dan de volgende dag een half uur voor aanvang van je eerste les melden bij de receptie. Voor de andere belmomenten geldt een […]

Ziek melden, hoe doe je dat?

Afwezigheid door ziekte Iedere dag dat de leerling ziek is vragen wij ouder(s)/verzorger(s) hun kind af te melden. Via de ouderapp van Somtoday of met een computer of tablet via de website van Somtoday kunt u uw kind zelf ziek of afwezig melden i.v.m. medische afspraken (bijvoorbeeld bij de huisarts, tandarts, orthodontist of het ziekenhuis). Hiervoor dient u wel […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?