Leerhuis Kunst

Kunst op Werenfridus

Op Werenfridus vinden we kunst en cultuur belangrijk. Daarom ga je regelmatig naar musea, zien we met elkaar theatervoorstellingen en gaan we er regelmatig samen op uit om steden te bezoeken. 

In alle leerjaren worden culturele activiteiten ondernomen; leerlingen bezoeken musea, zien theatervoorstellingen, bezoeken steden en kunnen vaak zelf ook actief creëren. 

Op Werenfridus worden verschillende kunstvakken op eindexamenniveau gegeven. In ons paarse leerhuis komt dit allemaal samen.

Video afspelen

Vakken

In de onderbouw zijn de leerlingen bij het vak drama bezig met toneelspelen. Terwijl ze dit doen leren ze zich beter te presenteren en krijgen ze meer zelfvertrouwen. In het 2e jaar komt hier muziek en dans bij en heet het vak Podiumkunsten.

Daarnaast volgen alle leerlingen Beeldende Vorming van jaar één tot en met jaar drie. Bij Beeldende Vorming leer je werken met verschillende materialen, zowel tweedimensionaal als driedimensionaal.

In de bovenbouw kunnen BeVo en drama als Kunst Beeldend en Drama/theater worden gekozen als examenvakken, wel of niet in combinatie met het vak Kunst Algemeen, dat een waardevolle, brede oriëntatie biedt op Kunst- en Cultuurgeschiedenis.

Het vak drama in de bovenbouw noemen we ook wel onze ‘mini acteeropleiding’. De leerlingen gaan hier aan de slag met verschillende acteertechnieken. Ze leren te improviseren, maar ook te werken met bestaande theaterteksten. Ze spelen in diverse voorstellingen voor publiek in ons eigen theater.

Daarnaast is het vak drama een mooie aanvulling voor leerlingen die op zoek zijn naar meer zelfvertrouwen, leerlingen die het vak een fijne afwisseling vinden op de vele “denk” vakken en natuurlijk voor de leerlingen die van het acteren of regisseren hun vak willen maken.

Ook vindt er iedere twee jaar een grote theaterproductie plaats waar alle leerlingen aan mee mogen doen. Om het jaar wordt er een muziek- en dans-talentshow georganiseerd.

In de brugklas krijgen leerlingen V-media, een vak waar vaardigheden aangeleerd worden als communiceren, presenteren, samenwerken, organiseren, analyseren en reflecteren met behulp en ten behoeve van de nieuwe media. Vaardigheden die in latere leerjaren bij alle vakken van pas kunnen komen. Leerlingen leren het belang van beeld en de mogelijkheden die er zijn met een camera.    

Atheneum leerlingen in klas vier krijgen het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) of Culture op het tweetalig onderwijs. Dit is een examenvak dat al in klas vier afgerond wordt en waarin verschillende kunstdisciplines behandeld worden. Een verplicht onderdeel van het vak is het beleven van Culturele Activiteiten; dit kan een bezoek aan de schouwburg zijn, een workshop doen of het bijwonen van een lezing. Verder worden er opdrachten gedaan die bijdragen aan het vergroten van kennis over professionele kunst.  

Op het podium

Ieder jaar wordt the Music Night georganiseerd. Een avond vol muziek en optredens van leerlingen en docenten. Alle leerlingen die op dit gebied iets kunnen, mogen zich opgeven voor deze avond en hun kunsten vertonen. 

Eenmaal in de twee jaar organiseren we the Night at the Park, een avond waar leerlingen optreden en waar een jury alle optredens beoordeelt. The Night at the Park wordt afgewisseld met een tweejaarlijkse grote theaterproductie waaraan leerlingen uit alle leerjaren mogen meedoen. Ook wordt er ieder jaar rond kerst een kleine theaterproductie gemaakt door dramaleerlingen uit de bovenbouw.  

Activiteiten

Vakoverstijgende projecten, bezoeken aan musea, steden en voorstellingen. Kunst en cultuur zijn van groot belang.   

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?