Leerhuis Sport

Leerhuis sport is groen

Video afspelen

In ons mooie innovatieve gebouw neemt het leerhuis sport een belangrijke plek in. We hebben 4 moderne sportzalen, elk met een eigen thema. Bovendien hebben we een prachtig groot sportveld op ons eigen terrein. 

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding besteden we aandacht aan de volgende onderdelen: spel, turnen, atletiek, zelfverdediging en bewegen op muziek. Centraal staan leren bewegen, samenwerken en plezier maken. 

In de onderbouw ligt de nadruk op het leren en verbeteren van sport- en beweegactiviteiten. In de bovenbouw staan keuzelessen en lessen op niveau centraal. De eindexamenklassen gaan zich ook buiten de school oriënteren op andere sporten.   

Sportdagen

Elk leerjaar heeft een eigen sportdag. Ook tijdens de lessen besteden we hier aandacht aan en ontwikkelen leerlingen verschillende vaardigheden. Tijdens sportdagen worden leerlingen die het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen ingezet zodat zij de praktische kant van het vak kunnen ervaren.

Pauzesport

Bewegen is belangrijk, maar nog belangrijker: sporten is leuk. Elke grote pauze mogen leerlingen individueel of met groepjes deelnemen aan een sport naar keuze.  

Meer sport op Werenfridus

Naast de reguliere gymlessen organiseren wij ook Tabor X-Tra! activiteiten en zijn wij Topsport Talentschool. We zijn daarnaast, net als de ander Tabor locaties, een Gezonde School.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?