Formatief handelen

Formatief handelen in de les

Leren gaat niet zonder evaluatie. Formatief handelen maakt het leerproces zichtbaar en effectief door het cyclische proces van feedup, feedback en feedforward. Docenten en leerlingen hebben de leerdoelen helder voor ogen, waarbij het duidelijk is waar leerlingen in hun leerproces staan en hoe zij de leerdoelen kunnen bereiken. 

Hoe doen wij dat op Werenfridus?

Video afspelen

Coaching

Wij willen leerlingen graag beter begeleiden in hun leerproces. Dit lukt goed wanneer docenten of mentoren dit op een coachende manier doen. Zo kunnen leerlingen stap voor stap verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Ze leren de gevolgen van hun gedrag zien en krijgen zicht op hun werkhouding en inzet. Lukt iets niet, dan weten ze ook om op tijd bij de juiste persoon om hulp te vragen. Ook hebben docenten als coach aandacht voor het ontwikkelen van executieve functies.

Mentoren voeren regelmatig individuele coachingsgesprekken, waarbij de leerling zelf nieuwe leerdoelen formuleert en beschrijft wat er nodig is om die te bereiken met behulp van een logboek. En samen met de mentor bereidt de leerling het driehoeks- gesprek met ouders voor, waarbij de regie in handen van de leerling ligt.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?