Gezonde school

Gezonde school

Als Gezonde School besteden wij structureel aandacht aan het verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers. Naast het Gezonde School vignet, hebben we in juli 2022 het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’ behaald. 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen en personeel, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Video afspelen

Gezonde kantine

Onze kantine heeft dit schooljaar het certificaat ‘de Gouden Schaal’ behaald. Hiermee laten we zien dat we bewust bezig zijn met het aanbod van gezonde producten in onze schoolkantine en daarmee voldoen aan de strenge richtlijnen van het Voedingscentrum. Meer informatie over het vignet Gezonde School vind je op gezondeschool.nl.

Rookvrij schoolterrein

Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden en daarom is ons schoolterrein rookvrij. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de rokers begint op het schoolplein. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd is roken op ons terrein niet meer toegestaan.

Op dit moment raken 75 leerlingen per dag in Nederland verslaafd aan roken. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor de verslavende werking van nicotine. Hoe jonger een roker start, des te groter de kans op verslaving. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te (beginnen met) roken en voorkomt ook ongewenst meeroken.

Bewegen en sport

In ons mooie innovatieve gebouw neemt het leerhuis sport een belangrijke plek in. We hebben 4 moderne sportzalen, elk met een eigen thema. Bovendien hebben we een prachtig groot sportveld op ons eigen terrein.

Op Werenfridus vinden we sport, bewegen en gezondheid belangrijk. Dat zie je terug in de lessentabel, in onze jaarplanning en in de mogelijkheden om buiten de lessen om te sporten tijdens je schooldag maar ook in het aanbod buitenschoolse activiteiten waar je je voor kunt inschrijven.

Lessentabel

Naast het vak LO/PE (Lichamelijke opvoeding/Physical Education) kun je bij ons op school in de bovenbouw kiezen voor het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij). De nadruk ligt bij BSM niet alleen op lichamelijke kwaliteiten, maar ook op tactisch inzicht en sociale aspecten. Tijdens de lessen wordt ook theorie behandeld. Waar lichamelijke opvoeding ophoudt, gaat BSM verder. Het niveau van BSM is gemiddeld hoger dan de LO-lessen en vereist een goede lichamelijke conditie en wordt vaak gekozen door leerlingen met ambities in de sport. Voorkomende onderdelen van BSM zijn:

  • atletiek
  • basketbal
  • turnen
  • volleybal
  • zwemmen
  • softbal
  • judo

Lessen

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding besteden we aandacht aan de volgende onderdelen: spel, turnen, atletiek, zelfverdediging en bewegen op muziek. Onderdeel zijn ook de sportdagen waar we een gevarieerd aanbod per leerlaag aanbieden. Hierbij is bewust gekozen om leerlingen verschillende vaardigheden te laten ontwikkelen. Tijdens de sportdagen worden leerlingen die het vak BSM kiezen ingezet zodat zij de praktische kant van het vak kunnen ervaren.

In de onderbouw ligt de nadruk op het leren en verbeteren van sport- en beweegactiviteiten. In de bovenbouw staan keuzelessen en lessen op niveau centraal. De eindexamenklassen gaan zich ook buiten de school oriënteren op andere sporten.

Pauzesport

Bewegen is belangrijk, maar nog belangrijker: sporten is leuk. Elke grote pauze mogen leerlingen individueel of met groepjes deelnemen aan een sport naar keuze in 1 van onze mooie sportzalen of ons sportveld naast de school. 

Tabor X-Tra!

Naast de reguliere gymlessen organiseren wij ook Tabor X-Tra! activiteiten. Dit zijn buitenschoolse activiteiten op de dinsdagmiddag. Leerlingen die zich hiervoor inschrijven krijgen ruimte in hun rooster om mee te doen.

Dit programma biedt alle leerlingen de kans om, naast de reguliere lessen, op dinsdagmiddag kennis te maken met diverse sport- en cultuuractiviteiten. Denk aan crossfit, paardrijden, freerunnen, judo, suppen, zeilen of surfen. 

Topsport Talentschool

Het Tabor College, waar Werenfridus onderdeel van is, is sinds 2006 een Topsport Talentschool. De Topsport Talentscholen horen bij de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport, een organisatie die nauw samenwerkt met NOC*NSF. Talentvolle sporters de kans geven om studie en sport te combineren, is het belangrijkste doel. In heel Nederland zijn er momenteel dertig Topsport Talentscholen. Het Tabor College is de enige school in oostelijk West-Friesland.

We denken graag met je mee als je een topsportstatus van NOC*NSF hebt. Heb je geen topsportstatus, maar sport je op hoog niveau en train je veel, ook dan zetten we onze deskundigheid ook graag in om je te helpen bij het combineren van topsport en school. 

Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor iedereen. Wil je meer weten over de Gezonde School? Neem dan contact op met je mentor of teamleider.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?