Schoolplan

Ons schoolplan

Werenfridus is een veilig dorp dat op innovatieve wijze de wereld binnenlaat. Dit concept vormt een stevig kader. Wij dagen leerlingen uit om creatief en ambitieus samen te werken. Om zelfstandig de wereld te ontdekken vanuit een betrouwbare zekerheid. Niet alleen het gebouw straalt dit uit, ook de organisatie wordt geleid vanuit dit concept. Een prachtige kans om ons onderwijs aan te bieden op hoog niveau en om onderscheidend te zijn.

In schooljaar 2020-2021 zijn de onderwijsvisie en onderwijsdoelen opnieuw vastgesteld en beschreven in het schoolplan. Hierbij zijn deze vragen gesteld: Waar moeten we mee stoppen? Wat willen we blijven doen? Waarmee gaan we starten? Al onze denkkracht, creativiteit, aandacht en deskundigheid samen maken van het Werenfridus die fantastische school. Daar waar wij onze leerlingen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, sociaal bewuste en wereldwijze mensen. Want daar doen wij het voor: zij staan centraal!

Zelfbewust

Iedere leerling krijgt op Werenfridus het vertrouwen en de ruimte zelfstandig te worden, waarbij levenslang leren voorop staat. Leerlingen vertrouwen geven betekent dat zij de ruimte krijgen om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. De basis is dat leerlingen hun afspraken nakomen en dat zij de gestelde leerdoelen behalen door actief mee te doen. Hierbij mogen fouten worden gemaakt. Door hierop te reflecteren worden leerlingen zich bewuster van hun handelen, waardoor zij van hun fouten kunnen leren. Uiteraard worden zij hierin begeleid door docenten en mentoren/coaches. Op die manier word je als leerling de beste versie van jezelf en ben je goed voorbereid op de volgende stap in je leven. Zo helpen wij onze leerlingen om zich te ont- wikkelen tot zelfbewuste mensen.

Sociaal bewust

Wij bieden als open katholieke scholengemeenschap onderwijs aan vanuit de overtui- ging dat elke leerling er mag zijn en welkom is op Werenfridus. Hier mogen we zijn zoals we zijn en kennen we elkaar. Op Werenfridus denken we – online en offline – na over ons gedrag. We hebben respect voor de mening en identiteit van een ander. Zorg dragen voor de mensen en de wereld om ons heen is een belangrijke basis. Door op deze manier met elkaar om te gaan, zorgen we samen voor een veilige sfeer en wederzijds vertrouwen en worden leerlingen sociaal bewust.

Wereldwijs

Werenfridus leerlingen zijn nieuwsgierig naar de wereld, om de hoek en over de grenzen. Wij maken hen bewust van de kansen en de mogelijkheden die er zijn. Wij brengen de wereld in de school. Zo worden leerlingen gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers met een open blik. Met respect voor de normen en waarden binnen allerlei verschillende culturen en religies. Een permanente uitdaging om niet in hokjes te denken en bewust te zijn van bredere maatschappelijke thema’s. Wereldwijs worden is in die zin ook een kwestie van jezelf steeds beter leren kennen. Je innerlijke wijsheid schuren aan anderen, dichtbij en internationaal. Zo blijft de cirkel in beweging; van zelfbewust naar sociaal bewust naar wereldwijs.

In ons schoolplan laten we graag zien waar Werenfridus voor staat en welke kant wij de komende jaren opgaan. Zou je hier samen een gesprek over beginnen, dan wordt snel duidelijk dat bij ieder onderdeel van alles te vertellen is. Het zijn ook precies deze persoonlijke aanvullingen, die het verhaal in dit schoolplan pas echt tot leven brengen. 

Koers

Wij zijn als Werenfridus onderdeel van Tabor College. Samen met d’Ampte en Oscar Romero hebben we één duidelijke missie: goed onderwijs voor iedere leerling die we mogen verwelkomen in onze school. Hoe dat precies werkt, hebben we uitgewerkt in een koersdocument. In dat document staat vastgelegd waar we in 2027 willen staan – en hoe we daar komen. 

Goed onderwijs

Goed onderwijs vormt het kloppend hart van de school. Het is gericht op de kernvragen van het menselijk leven: Wat betekent het om goed te leven? Hoe kun je goed samenleven? En hoe word je een goede burger? Om antwoord te geven op die vragen, heeft ons koersplan drie belangrijke kernwaarden: goed leven, goed samenleven en goed burger zijn.

Wil je ons volledige koersplan lezen?

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?