Wereldburgerschap

Wereldburgerschap

Wereldburgerschap is een belangrijk thema binnen onze school. Dat houdt in dat we onze leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, sociaal bewuste en wereldwijze mensen.

Zelfbewust

Iedere leerling krijgt op Werenfridus het vertrouwen en de ruimte zelfstandig te worden, waarbij levenslang leren voorop staat. Een leerling vertrouwen geven, betekent dat je de ruimte krijgt om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces.

De basis is dat je de afspraken nakomt en de gestelde leerdoelen behaalt door actief mee te doen. Hierbij mogen fouten worden gemaakt. Door hierop te reflecteren word je je bewuster van je handelen, waardoor je van je fouten kan leren. Uiteraard word je hierin begeleid door docenten en de mentor. 

Het belangrijkste van zelfbewust zijn is het gevoel dat je er mag zijn. Dat je je bewust bent van je sterke en zwakke punten. Dat je goed bent zoals je bent: uniek en bijzonder. Op die manier word je de beste versie van jezelf en ben je goed voorbereid op de volgende stap in je leven. Zo helpen wij je om je te ontwikkelen tot zelfbewust mens.

Sociaal bewust

Als open katholieke scholengemeenschap bieden wij onderwijs aan vanuit de overtuiging dat elke leerling er mag zijn en welkom is op Werenfridus. Hier mogen we zijn zoals we zijn en kennen we elkaar. Op Werenfridus denken we, zowel on- als offline, na over ons gedrag en hebben we respect voor de mening en identiteit van een ander.

We dragen zorg voor de mensen en de wereld om ons heen. Door op deze manier met elkaar om te gaan, zorgen we samen voor een veilige sfeer en wederzijds vertrouwen en worden leerlingen sociaal bewust.

Wereldwijs

Onze leerlingen zijn nieuwsgierig naar de wereld om zich heen, zowel dichtbij als internationaal. Wij maken je bewust van de kansen en de mogelijkheden die er zijn in de wereld. Wij brengen de wereld de school in en we stimuleren je om je te ontwikkelen tot een kritische wereldburger met een open blik en respect voor de normen en waarden binnen verschillende culturen en religies. Zo dagen wij je uit om niet in hokjes te denken en wereldwijs te worden.

Naast de verschillende reizen die georganiseerd worden, is Werenfridus een van de 45 Unesco-scholen in Nederland.

Als je graag leeftijdsgenoten wilt leren kennen in een ander land, kun je je aanmelden voor een vrijwillige reis naar het buitenland. Verder zijn er verschillende excursies en activiteiten in de lessen waar aandacht is voor (wereld)burgerschap.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?