Kennisbank

Instanties buiten de school

Inspectie

Onze school valt onder het Rijksinspectiekantoor Utrecht. De inspecteur is dhr. drs. C.L.G. Sluis. Het correspondentieadres is:

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
tel. 088 – 669 60 00

Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen discriminatie en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 – 11 13 111.

Jeugdarts

Ieder jaar worden alle leerlingen van de tweede en vierde klas uitgenodigd voor een periodiek geneeskundig onderzoek. Tevens kunnen leerlingen van andere klassen voor een controle-onderzoek worden opgeroepen. Het onderzoek vindt plaats op school. Tijdens het gehele schooljaar kan door de ouders/verzorgers en leerlingen (na overleg met de ouders/verzorgers) een afspraak gemaakt worden met de jeugdarts voor een gesprek of onderzoek. Dit geldt voor alle klassen. De jeugdarts van Werenfridus is te bereiken via:

GGD Hoorn
Afdeling jeugd
0229 – 25 33 92

Politie

Jeugdcoördinator
Wim Loos (brigadier van de politie-eenheid Hoorn)
0900 – 88 44
wim.loos@noord-holland.politie.nl
Twitter: @wim_loos

Schoolagent

Eefke Insing (agent van de politie-eenheid Hoorn)
0900 – 88 44
eefke.insing@politie.nl

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Passend onderwijs

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Decanaat

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Bibliotheek

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

LHBT & Gender Sexuality Alliance (GSA)

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?