Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs

De beste manier om Engels te leren is om naar een Engelstalig land te gaan en je daar een onder te dompelen. Dat kan natuurlijk niet als je naar school moet. Daarom hebben wij een goed alternatief: tweetalig havo en tweetalig vwo. Sinds 2002 kun je op Werenfridus tweetalig onderwijs volgen. Sinds 2009 is Werenfridus zelfs de enige gecertificeerde senior tto-school voor tweetalig onderwijs in West-Friesland. (Het Nuffic is door het ministerie van OCW aangewezen om tweetalig onderwijs te stimuleren en te ondersteunen. Een van de taken van het Nuffic is het visiteren en certificeren van scholen.)

Wij bieden tweetalig onderwijs aan voor havo, atheneum én gymnasium. Elk jaar kijken we naar mogelijkheden om aan internationale projecten te werken met scholen in het buitenland. 

Internationaal erkende diploma's

Als je onze tweetalige havo of vwo succesvol afrondt kun je de school verlaten met verschillende internationaal erkende diploma’s, waaronder het Cambridge Advanced Exam (CAE) en het International Bacculaureate program (IB). Je leest hier alles over de internationaal erkende diploma’s. 

High Tea

Weet jij al zeker dat je een tweetalige opleiding gaat doen? Of wil je beter weten wat het inhoudt zodat je een goede keuze kunt maken? Kom dan naar de High Tea! Deze informatiebijeenkomst is voor leerlingen én hun ouder(s)/verzorger(s). Er is een centrale start waarbij (oud-)leerlingen vertellen over hun ervaringen. De groep 8 leerlingen volgen daarna proeflesjes in het Engels. Voor ouder(s)/verzorger(s) organiseren wij een bijeenkomst waarin we onder andere meer vertellen over de kosten en examens. En natuurlijk is een high tea geen high tea zonder Engelse lekkernijen.

Wat maakt tweetalig onderwijs op Werenfridus zo speciaal?

Video afspelen
Video afspelen

Tweetalig gymnasium

Bijzonder is dat op Werenfridus vanaf de brugklas het tweetalig onderwijs kan worden gecombineerd met het gymnasium: twee vliegen in één klap. Je krijgt te maken met de snelle internationale wereld, maar ook met de klassieke wereld waar onze samenleving haar wortels heeft. Dat is een pittige opleiding, maar je leert veel.

Op het gymnasium organiseren wij heel veel culturele activiteiten. De planning van de gymnasium activiteiten wordt goed afgestemd op het drukke tweetalige programma, zodat je met alles mee kunt doen. 

Global citizenship

Het vak ‘Global Citizenship’ is een vakoverstijgend onderdeel van de opleiding. Tijdens de les spreken de leerlingen alleen Engels. Er worden projecten gedaan waarin verschillende vakken zich buigen over diverse aspecten van de Europese eenwording en wereldoriëntatie. Leerlingen maken hier kennis met de basis van internationaal denken en doen. 

Op zowel havo als vwo is dit vak opgenomen in de lessentabel van klas 1 en 2. Binnen de vwo opleiding zijn de GC doelstellingen in klas 3 t/m 5 onderdeel van de leerstof in de vakken en projecten. In klas 4 t-vwo is GC weer opgenomen als vak in de lessentabel. Tijdens GC werken leerlingen aan hun internationaal portfolio. In klas 4 t-vwo start het bovenbouw programma van Global Citizenship. Tijdens bijeenkomsten van dit vak in klas 4, 5 en 6 wordt onder andere aandacht besteed aan wereldproblemen, een internationale stage en debattechnieken, waarbij Unesco en de VN als voorbeeld dienen om wereldproblemen bespreekbaar te maken

Reizen

Onze tweetalige brugklas leerlingen gaan aan het einde van het school samen een meerdaagse excursie maken. In klas drie tweetalig (havo en vwo samen) worden de culturele en internationale activiteiten afgesloten met de eindreis naar Engeland. Een veelzijdige reis waar sportieve activiteiten worden afgewisseld met diverse culturele activiteiten. Leerlingen verblijven in gastgezinnen. In de bovenbouw 4 t-havo en 5  t-vwo wordt een eindreis georganiseerd. De bestemming van deze reis kan per jaar wisselen.

Bookclubs

Voor zowel leerlingen als collega’s organiseren we een heuse Engelstalige book club onder leiding van een native speaker. Deelname is vrijwillig.

Theater

Regelmatig organiseren wij Engelstalige lezingen en nodigen wij Engelstalige theatergezelschappen uit in onze school. Zoals bijvoorbeeld in de brugklas  het Phileas Fogg Theatre’ met ‘Little Victorians’. 

European Youth Parliament

Sinds 2007 participeert Werenfridus in het European Youth Parliament. Dit is een internationale organisatie waarin leerlingen uit heel Europa discussiëren en debatteren over verschillende onderwerpen, zoals klimaatverandering of xenofobie. De hoofdtaal is Engels. Een aantal leerlingen van het t-vwo mag aan de activiteiten meedoen. Jaarlijks worden er een nationale voorronde, een nationale finale en een aantal internationale bijeenkomsten georganiseerd. Er zijn diverse debat activiteiten waar Werenfridus aan meedoet. 

Wil je meer weten over tweetalig onderwijs in het algemeen, ga dan naar www.ikkiestto.nl.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?