Kennisbank

Financiën, incl. schoolkosten

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. De Taborbrede afspraken die hiervoor gelden, zijn terug te vinden op de website van het Tabor College. Hier vindt u ook een uitgebreide toelichting op de financiën en de Regeling vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2024-2025 vragen wij een algemene ouderbijdrage van € 75,- per leerling. Dit geld besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, de cultuurkaart, buitenles activiteiten, de ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoording af aan de ouders in de medezeggenschapsorganen. Betaling van de vrijwillige ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht. We gaan er wel van uit dat deze bijdrage, waar dat mogelijk is, voor elke leerling wordt betaald.

Bekijk de specificatie van de algemene ouderbijdrage.

Opbouw schoolfactuur

Op de factuur die u van de school krijgt, zijn naast de vrijwillige ouderbijdrage een aantal andere bedragen opgenomen. De zogeheten categorie 2 kosten zijn niet vrijwillig, maar verplicht. Het betreft hier de kosten van persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat, denk aan sportkleding, praktijk kleding, rekenmachine enzovoort. Indien ouder(s)/verzorger(s) deze materialen zelf rechtstreeks bij een bedrijf bestellen, dan staan ze uiteraard niet op de factuur die u van het Tabor College ontvangt. 

Daarnaast kunnen op de factuur die u van de school krijgt, categorie 4 kosten vermeld staan. Het gaat hierbij om kosten voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door de school. Denk aan excursies, introductiekamp, tweetalig onderwijs e.d. We realiseren ons dat de bijdrage voor deze kosten niet verplicht is. Daarom waarderen wij het des te meer als u ons toch steunt, zodat wij deze activiteiten voor alle leerlingen kunnen blijven organiseren. 

Bekijk het overzicht schoolkosten 2024-2025.

Toelichting extra ouderbijdrage TTO

De school vraagt naast de normale vrijwillige ouderbijdrage een extra bijdrage voor tweetalig havo en tweetalig vwo. Deze bijdrage is onder meer bedoeld voor de culturele activiteiten, excursies, examens en het internationale uitwisselingsprogramma.  Dat bedrag verschilt per jaarlaag en is afhankelijk van de activiteiten in het betreffende jaar. Jaarlijks wordt een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de ouderlaag TTO besproken. In de bovenbouw zijn de kosten hoger dan in de onderbouw. Het kan verstandig zijn om voor de bovenbouw te sparen. 

Bekijk hier het overzicht en de toelichting.

Toelichting extra ouderbijdrage gymnasium

Ook voor deelname aan het gymnasium wordt een aanvullende ouderbijdrage gevraagd. Hiermee worden o.a. tijdens het schooljaar allerlei interessante, specifiek op het gymnasium gerichte activiteiten georganiseerd.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Toetsbeleid

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Calamiteitenprotocol weersomstandigheden

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Convenant Veilige School

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Smartphonebeleid

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Privacy op Tabor College

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Reisregels

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Roken, drinken en drugs

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Leefregels

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Anti-pest beleid

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?