Passend Onderwijs

Passend Onderwijs op Werenfridus

De ambities op het gebied van Passend Onderwijs zijn een afgeleide en praktische invulling van de doelen van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband West-Friesland. Daarnaast zijn er door minister Slob punten gepresenteerd die richtinggevend zijn voor het passend onderwijs bij Werenfridus.

Onze ambitie is om maatwerk te leveren voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Wij willen hen graag goed en deskundig begeleiden richting een passend diploma of een passend traject. Dat doen we door zelfvertrouwen en zelfstandigheid te stimuleren. Hiervoor zetten wij professionals binnen en buiten de school in. We stimuleren het professioneel handelen van medewerkers en investeren in de mentor als coach. Docenten zijn op de hoogte van handelingsplannen en zetten deze actief in tijdens de les.

Ondersteuning op maat zorgt ervoor dat zo min mogelijk jongeren (langdurig) thuis komen te zitten. En elke leerling heeft een perspectief op passend (vervolg)onderwijs of passende trajecten. In maatwerktrajecten hebben leerlingen ‘hoorrecht, spreekrecht en vindrecht’. Minimaal tweemaal per jaar is er contact tussen de mentor en de ouder(s)/ verzorger(s). Leerlingen spelen een uitdrukkelijke rol in dit overleg. Mentoren pakken de professionele ruimte binnen hun rol als coach, waardoor een  gesprek op maat verloopt en past bij de behoeften van alle mensen aan tafel.

Er zijn ook externe ondersteuners aan de school verbonden, zoals de leerplichtambtenaar, schoolarts, jeugdverpleegkundige en jeugd- en gezinswerker. Zij spelen een actieve rol in het voorkomen van ongewenst verzuim en de ondersteuning van leerlingen. 

In ons schoolondersteuningsplan (SOP) zetten we alle informatie overzichtelijk op een rij.

Ondersteuning op maat

Werenfridus is een school die je uitdaagt. Je krijgt de mogelijkheid om je te ontwikkelen naar je eigen aanleg. Daar hoort een passende begeleiding bij. Er wordt veel aandacht en tijd besteed aan de ondersteuning die jij nodig hebt om optimaal te kunnen presteren en het naar je zin te hebben.

De mentor en je docenten zijn de eerste betrokkenen bij die passende begeleiding. Als er sprake is van leer-, gedrags- of sociaal-emotionele problemen dan is er aanvullende zorg en ondersteuning. 

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?