Ouderraad

Wat kun je verwachten van de ouderraad op Werenfridus?

Docenten hebben een beperkte hoeveelheid tijd en het is belangrijk dat die wordt ingezet voor lesgevende taken, zeker in een tijd waarin de bezetting krap is en het verzuim hoog. Met ondersteuning van ouder(s)/verzorger(s) kunnen docenten worden ontlast en wordt de capaciteit om als school (extra) activiteiten aan te bieden vergroot. Bovendien biedt het betrekken van de ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse achtergronden, kennis en kunde die daarin aanwezig is. Dat geldt niet alleen voor extra activiteiten, maar ook bij het maken van interne draaiboeken en programma’s of het ondersteunen van leraren bij specifieke thema’s. Voorbeelden hiervan zijn het leveren van input voor de ondersteuning van leerlingen door mentoren, programma’s voor het ontwikkelen van competenties zoals presenteren en programmeren, het omgaan met hoogbegaafdheid, maar ook meedenken over hele praktische zaken als welke technische mogelijkheden beschikbaar zijn en wat mag binnen de kaders van AVG.

De ouderraad kan die ondersteuning bieden door enerzijds zelf taken over te nemen, maar ook door de hulpvraag bij andere ouder(s)/verzorger(s) uit te zetten en ondersteuning te coördineren.

Inspraak

De inspraak van ouder(s)/verzorger(s) is wettelijk geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). Vanwege de organisatie van Werenfridus als één van de scholen onder de gezamenlijke koepel van Tabor, is deze organisatie gesplitst in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een deelraad. 

De ouderraad ondersteunt de oudervertegenwoordiging binnen de GMR en deelraad. Naast deze formele weg onderhoudt de ouderraad korte lijnen met de schoolleiding op Werenfridus.

Informatie

Ouder(s)/verzorger(s) worden door de school geïnformeerd via de website, de schoolgids en de nieuwsbrief. De ouderraad wil daarnaast een bijdrage leveren aan de informatievoorziening richting de ouders. Namens de ouder(s)/verzorger(s) wordt kritisch gekeken naar de beschikbare informatie en wordt geïnventariseerd welke aanvullende informatie gewenst is. Deze informatie wordt uitgevraagd bij de schoolleiding. De ouderraad neemt ook het initiatief tot het organiseren van (thema)bijeenkomsten en andere activiteiten voor informatievoorziening aan ouders.

Ondersteuning ouder(s)/verzorger(s)

Naast ondersteuning van ouder(s)/verzorger(s) bij het verkrijgen van informatie en het hebben van inspraak kunnen zij ook behoefte hebben aan andere vormen van ondersteuning. Hierbij kan worden gedacht aan informatie over omgaan met stress, geldzaken, verslaving, depressies enzovoorts. Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) van kinderen met gelijksoortige uitdagingen worden samengebracht. Dat kunnen bijvoorbeeld ouder(s)/verzorger(s) zijn van kinderen die (top)sport beoefenen of extra ondersteuning nodig hebben.

Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?