Kennisbank

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid

De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan of diefstal van eigendommen van leerlingen. Voor deze schade kan de school zich ook niet verzekeren. Elke leerling heeft een kluisje waarin persoonlijke spullen bewaard kunnen worden.

Door permanente videobewaking bij onder andere de fietsenstalling proberen we schade aan en diefstal van fietsen zoveel mogelijk te voorkomen. In voorkomende gevallen kan ook hieraan geen recht tot schadeuitkering door de school aan de gedupeerde ontleend worden.

De school verleent aan de politie alle medewerking om daders van schade of diefstal te achterhalen, onder andere door gemaakte video-opnamen aan de politie ter beschikking te stellen. Bovendien behoudt de school zich het recht voor om bij het vermoeden of indicatie van oneigenlijk gebruik van het kluisje, deze ongevraagd te openen en te controleren op de inhoud.

Collectieve ongevallenverzekering

Het bestuur van het Tabor College heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering dekt alleen de kosten van een lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval tijdens schooltijden, schoolreizen, excursies, alsmede op weg van huis naar school v.v. langs de kortste weg gedurende maximaal één uur vóór de aanvang en maximaal één uur ná het beëindigen van de schooltijd, voor zover zij niet door een ten behoeve van de leerling zelf afgesloten verzekering gedekt worden. Om voor een vergoeding krachtens deze verzekering in aanmerking te komen, is de regeling als volgt: bij de administratie van de school dient de leerling of één van de ouder(s)/verzorger(s) een ongevallen-opgaveformulier te vragen, in te vullen en daarna in te leveren bij de administratie van de school. Van de verzekeringsmaatschappij ontvangt men daarna nadere gegevens. Vanaf dit moment heeft men een rechtstreekse vordering op deze maatschappij, van wie men ook de vergoeding – buiten de school om – zal ontvangen ter vergoeding van reeds betaalde of nog te betalen kosten. De bij de verzekeringsmaatschappij aangevraagde vergoedingen welke niet door deze maatschappij worden uitbetaald, zijn niet te verhalen op de school, noch op het bestuur van de stichting.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Toetsbeleid

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Calamiteitenprotocol weersomstandigheden

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Convenant Veilige School

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Smartphonebeleid

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Privacy op Tabor College

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Reisregels

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Roken, drinken en drugs

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Leefregels

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Anti-pest beleid

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Verlof en verzuim

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?