Ouders en medezeggenschap

Zo werkt de medezeggenschap

De inspraak van ouder(s)/verzorgers is wettelijk geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). Vanwege de organisatie van Werenfridus als één van de scholen onder de gezamenlijke koepel van Tabor College, is deze organisatie gesplitst in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een deelraad (DR). Lees hieronder wat dat precies inhoudt.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Samenstelling:Medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van de drie scholen
Benoeming:Rechtstreeks door en uit ouder(s)/verzorger(s)
Rol:Advies en goedkeuring ten opzicht van het bestuur Tabor
Wettelijk kader:WVO 2020 Wet medezeggenschap op scholen
Statuten:Geen bepalingen
ReglementMedezeggenschapsregelement (meest recent voor periode 20171-2020)
AandachtsgebiedenSchool overkoepelende zaken

Deelraad (DR)

Samenstelling:

Medewerkers, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) Werenfridus

Benoeming:Rechtstreeks door en uit ouder(s)/verzorger(s)
Rol:Advies en goedkeuring ten opzichte van schoolleiding
Wettelijk kader:WVO 2020 Wet medezeggenschap op scholen
Statuten:Geen bepalingen
ReglementMedezeggenschapsregelement (meest recent voor periode 20171-2020)
AandachtsgebiedenSchool specifieke zaken

Ouderraad

Samenstelling:

Ouder(s)/verzorger(s) Werenfridus

Toelating: Door ouderraad op verzoek van ouder(s)/verzorger(s)
Rol: Het verzamelen, ordenen en structureren van ideeën en wensen van ouder(s)/verzorger(s), het onder de aandacht brengen hiervan bij de oudervertegenwoordiging in de GMR, LR en bij de schoolleiding, ondersteuning van GMR en LR, alsmede door de schoolleiding geïnitieerde activiteiten, het initiëren van activiteiten om een bijdrage te leveren aan het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen, informatievoorziening ouders
Wettelijk kader: Geen
Statuten: Geen
Aandachtsgebieden Alle school gerelateerde zaken die de ouder(s)/verzorger(s) van Werenfridus van belang achten.
Tabor College bestaat uit drie locaties:

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?