Kennisbank

Verlof en verzuim

Wil je buitengewoon verlof aanvragen, of ben je benieuwd hoe we omgaan met verzuim en vroegtijdig schoolverlaten? Die informatie vind je hier.

Onze verzuimcoördinatoren

Graag stellen we onze verzuimcoördinatoren aan jullie voor: Mirjam Koek en Alex Meijer. Voor de onderbouw geldt dat Mirjam Koek veel zal samenwerken met de medewerkers van de receptie. Voor de bovenbouw is Alex Meijer verantwoordelijk voor een juiste registratie van de absenties. 

Bijzonder verlof aanvragen?

Vrij van school kan maar in bepaalde gevallen en moeten je ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk aanvragen bij de teamleider middels dit digitale formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

In de leerplichtwet staan regels die betrekking hebben op extra vakantieverlof van leerlingen. In het kort komt het er op neer dat de rector éénmaal per schooljaar buiten de schoolvakanties vrij mag geven vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ moet worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen. Hierbij gelden de volgende regels en voorwaarden:

1. het extra verlof mag niet in de eerste twee weken van een schooljaar vallen
2. het extra verlof kan maximaal 10 schooldagen zijn
3. het is feitelijk onmogelijk is om een gezinsvakantie in een van de schoolvakanties te plannen.

Naast deze regels is het natuurlijk ook mogelijk om extra vrij te vragen voor ‘andere gewichtige omstandigheden’. Denk daarbij aan zaken als verhuizing, het bijwonen van huwelijken, jubilea maar ook begrafenissen van familieleden. De wettelijke regels kun je hier terugvinden.

Ongeoorloofd verzuim

Nabellen absenties

Zit je in de eerste, tweede of derde klas? En heb je in Somtoday een absentiemelding (een rode A) staan? Dan zal de receptie/Mirjam Koek deze melding controleren. Indien mogelijk wordt op dezelfde dag contact gezocht met jou of eventueel met je ouder(s)/verzorger(s) om deze absenties na te lopen.

Zit je in de bovenbouw, dan zijn leerlingen zelf verantwoordelijk voor de meldingen van ongeoorloofde absenties. Is een absentiemelding onterecht, dan dien je zelf contact op te nemen met de desbetreffende docent die de melding heeft gemaakt. Ben je vergeten om vooraf te melden dat je bijvoorbeeld een medische afspraak hebt, dan hanteren wij een deadline van drie schooldagen na de activiteit voor het inleveren van briefjes bij de receptie. Indien deze deadline niet gehaald wordt, wordt de absentie als ongeoorloofd afgehandeld. 

Heb je een ongeoorloofde absentie? Dan moet je het uur dubbel inhalen in het straflokaal. Je wordt ingedeeld door de verzuimcoördinator.

Te laat?

Als je te laat komt, haal je bij de receptie een briefje om de les in te mogen. Als je een geldige reden hebt en dus een absentieverklaring met handtekening van je ouder(s)verzorger(s) inlevert, krijg je een ‘te laat met verklaring’-briefje. Als je geen geldige reden hebt om te laat te zijn (verslapen is geen geldige reden), dan krijg je een ‘te laat zonder verklaring’-briefje mee om de les in te mogen.

Als je te laat komt zonder reden, meld jij je de volgende dag 30 minuten voorafgaand aan je eerste lesuur bij de receptie. Let op: dit is anders dan voorheen. Niet gemeld? Je krijgt 1 herkansing om je de dag erna alsnog te melden.

Inhaallokaal

Heb je een ongeoorloofde absentie en is die niet binnen drie dagen afgehandeld? Of heb je na twee kansen nadat je te laat was je niet gemeld? Dan word je twee uur ingedeeld in het inhaallokaal 108. 

Leerplichtspreekuur

Om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen, organiseert de gemeente Hoorn een leerplichtspreekuur op school. Het leerplichtspreekuur is een preventief instrument dat zich richt op het beginnend (ongeoorloofd) verzuim en te laat komen. Het doel van het leerplichtspreekuur is om het ongeoorloofd schoolverzuim terug te dringen. Het is belangrijk om schoolverzuim in een vroeg stadium te signaleren en hierop actie te ondernemen.

Als je te vaak te laat komt of te veel ongeoorloofd afwezig bent geweest, dan ontvangen jij en je ouder(s)/verzorger(s) een brief met de precieze datum en het tijdstip waarop jullie gezamenlijk zijn uitgenodigd voor een gesprek bij de leerplichtambtenaar. Indien het verzuim aanhoudt, verloopt het contact via de leerplichtambtenaar van de eigen woongemeente.

Verdere informatie over de leerplicht voor ouder(s)/ verzorger(s) vind je hier, samen met de verzuimkaart West-Friesland.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Toetsbeleid

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Calamiteitenprotocol weersomstandigheden

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Convenant Veilige School

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Smartphonebeleid

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Jaaragenda (leerlingen)

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Privacy op Tabor College

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Reisregels

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Roken, drinken en drugs

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Leefregels

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Werenfridus is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?